பக்திமாலை
விடியல் ஓசை

தமிழ்க் குரல்

Thamilkural

தரணியின் குரலாய் எம் தாயக குரலாய் என்றும் ஒலிக்கும் தமிழ் குரலே...​

ஒலி ஆவணங்கள்

செய்திகள்

காணொளிகள்

33 நிமிடங்கள் செலவிடுங்கள் எங்கள் தேசத்தையும் கட்டியெழுப்பலாம்

எம்மைப்பற்றி

இலங்கை வாழ் தமிழ் மக்கள் மற்றும் புலம்பெயர் வாழ் மக்களுக்காக எம் தமிழ்க் குரலானது தனது வானொலி சேவையை மிகச்சிறப்பாக வழங்கிக் கொண்டு வருகின்றது. எமது நேயர்களுக்கு மிகச்சிறந்த சேவையினை வழங்குதல் மற்றும் சேவைகளை விரிவுபடுத்துவதன் மூலமாக எமது கலை கலாச்சார விழுமியங்களை பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறையினருக்கு வழங்குதலே எமது பிரதான நோக்கமாகும் .

Contact us

Close Menu